"PREPARE AND PREVENT, DON'T REPAIR AND REPENT."


 
     
 

WOONPLAATS
RIJBEWIJS
TELEFOON
GEBOORTEJAAR
NATIONALITEIT

: BOXTEL
: B
: 06 23959143
: 1988
: NEDERLANDSE

 

 

 

 

CREATIVITY.

  MOTIVATION.   IMPROVEMENT.  
 
Door een multiperspectieve benadering zet ik mij in om aan de eisen en wensen van alle stakeholders te voldoen. Door niet altijd de gebaande paden te volgen, kom ik met creatieve oplossingen.
 
Een goede motivatie is van belang om stakeholders te overtuigen van een creatieve oplossing, maar een goede motivatie is ook nodig om tot de creatieve oplossing te komen.
 
Mijn doel is om zelf continu te verbeteren, maar ook om stakeholders te motiveren om continu te verbeteren. Door creatieve oplossingen te onderbouwen met de juiste motivatie, is het mogelijk om te allen tijde continu te verbeteren.
 

 

 

 

 

Door innovatie en ambitie gedreven, werk ik stressbestendig, structureel en procesgericht. Vanuit een multiperspectieve benadering zet ik mij in om aan de eisen en wensen van alle stakeholders te voldoen. Door de combinatie van een creatieve geest, de juiste motivatie en continue inzet om te verbeteren, werk ik aan veilige, effectieve en efficiënte oplossingen. Ook als ik de oplossing niet direct heb, zet ik alles op alles om deze te vinden!

 

 

 

 

 

 

 

  CONTINUE VERBETERING  
  90%
     
  PROCESMANAGEMENT  
  80%
     
  VEILIGHEID  
  70%
     
  PROJECTMANAGEMENT  
  80%
     
  MARKETING COMMUNICATIE  
  70%
     
  MANAGEMENTVAARDIGHEDEN & LEIDERSCHAP  
  70%
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCONNECT SERVICES 2015 - HEDEN
KWALITEITSMANAGER, RISK & COMPLIANCE  

'S-HERTOGENBOSCH
Team Risk & Compliance is verantwoordelijk voor het behoud, onderhoud en verbetering van het Integraal Managementsysteem en aanverwante processen. Daarnaast is Risk & Compliance verantwoordelijk voor projecten aansluitend op deze managementsystemen. Het betreft ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, PCI-DSS en ISAE 3000.

Als kwaliteitsmanager schrijf ik beleid, richtlijnen, standaarden, processen, procedures en werkinstructies. Interne projecten richt ik in en coördineer ik, waarbij multidisciplinaire teams worden gevormd, bestaande uit medewerkers van meerdere afdelingen.

Uiteraard ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van klanttevredenheid, customer feedback, klachten en verbeteringen.

Ik heb de volledige transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 succesvol voltooid en het bijbehorende certificaat behaald.

Aanvullende taken & verantwoordelijkheden:
- Kwartaal evaluatie KPI's Managementteam (MTO);
- Maandelijkse voorzitting informatiebeveiliging, kwaliteit & milieu MTO;
- Kritieke Prestatie Indicatoren Risk & Compliance;
- Jaarplanning Risk & Compliance;
- Managementconstultant: Processen, documentatie, KPI's;
- Voorzitter & agenda teammeetings;
- Interne workshops kwaliteit;
- Evaluatiebespreking & rapportages interne projecten;
- Inrichting processen en procedures in IT-software;
- Succesvolle begeleiding van HBO afstudeerders.

2014 - 2015 VAN SCHIJNDEL CONNECTIONS GROUP
 

KWALITEIT, VEILIGHEID, GEZONDHEID & MILIEU
COÖRDINATOR

ROSMALEN
Als KVGM coördinator ben ik verantwoordelijk voor het kwaliteit-managementsysteem op basis van ISO 9001 en het VGM-beheersysteem op basis van VCA**. In deze functie schrijf ik VGM-plannen, voer ik werkplekinspecties uit enricht ik geautomatiseerde systemen in om efficiëntie toe te passen. Daarnaast schrijf en presenteer ik ook toolboxen, die vervolgens tezamen met meldingen worden geregistreerd en gecoördineerd.

Naast bovenstaande heb ik de 'vernieuwde' huisstijl verder ontwikkeld en vertaald naar documentatie, brochures, presentaties en fotografie.

HEIJMANS INTEGRALE PROJECTEN 2014
AFSTUDEERDER KWALITEIT & VEILIGHEID  
ROSMALEN
Heijmans Integrale Projecten is een organisatie die grote integrale projecten organiseert en coördineert, waarbij raakvlakken zijn met Heijmans Civiel en Heijmans Wegen. Heijmans Civiel heeft reeds niveau 3 op de ProRail Veiligheidsladder behaald. Heijmans Integrale Projecten wilt hetzelfde niveau behalen. Het implementatieplan heb ik geschreven voor mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Integrale Veiligheid. Het betreft hier een verbeterde veiligheidscultuur, die raakvlakken dient te hebben met het organisatiebrede veiligheidsprogramma 'GO! Geen Ongevallen'. Dit is gerealiseerd door literatuuronderzoek, interviews, workshops en bijbehorende documentatie.
2009 - 2014 AVANS HOGESCHOOL
 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION,
INTEGRALE VEILIGHEID

'S-HERTOGENBOSCH
De opleiding Integrale Veiligheid geeft inzicht in complexe veiligheidsproblemen. Ik ben in staat deze problemen op te lossen of om veiligheid gerelateerde situaties te verbeteren. Wanneer het nodig is ben ik in staat om contact te leggen met partners die bij de situatie betrokken zijn en om te garanderen  dat men veilig kan wonen en werken. Na het behalen van deze opleiding mag de titel Bachelor of Business Administration worden gevoerd. Functies behorende bij deze opleiding zijn onder andere:

Beleidsmedewerker rampenbestrijding;
wijkcoördinator veiligheid en leefbaarheid;
evenementenveiligheid; preventiemedewerker;
bestuurlijk juridisch medewerker openbare orde;
crisisonderzoeker;
projectmanager preventie;
riskmanager;
KAM manager;
preventie- of veiligheidsadviseur.

AVANS HOGESCHOOL 2013 - 2014
MINOR INNOVATION & CREATIVITY  
'S-HERTOGENBOSCH
De minor Innovation & Creativity (Engelstalige minor) geeft inzicht in het behalen van innovaties met behulp van de innovatie cyclus: trendanalyse; ideeëngeneratie; conceptontwikkeling en implementatie. Ik ben in staat om een probleem te identificeren en veel mogelijke ideeën te genereren. De meest belovende ideeën kunnen wellicht het antwoord zijn op het probleem en zal wordt ver ontwikkeld in de conceptontwikkeling. Wanneer het concept is afgerond, kan deze worden geïmplementeerd.

De connectie met de opleiding Integrale Veiligheid is dat de minor me in staat stelt om creatief op zoek te gaan naar antwoorden bij een complex veiligheidsprobleem.
2008 - 2009 KONING WILLEM I COLLEGE
 

MHBO, FOTOGRAFIE

   
AVANS HOGESCHOOL 2007 - 2008
HBO, COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN  
   
2006 - 2007 NHTV INTERNATIONALE HOGESCHOOL
 

HBO, MEDIA & ENTERTAINMENT MANAGEMENT

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

INFO@BRAMPATTINAJA.COM

 

 

 

 

© BRAMPATTINAJA.COM